SZCZELNY MONTAŻ

illbruck ME508 folia okienna Duo VV służy do uszczelniania spoiny przyłączeniowej okien.

Aplikacja

Samoprzylepna illbruck ME508 folia okienna Duo VV służy do uszczelniania szczeliny przyłączeniowej okien. Posiada ona inteligentną i bardzo dobrze przyczepną samoprzylepność, która sprawia że mocowanie na niemal każdym podłożu jest proste i szybkie. Z powodu zmiennego współczynnik Sd folia może być stosowana wewnątrz oraz na zewnątrz. ME508 spełnia wymogi i zalecenia wspólnoty RAL do okien i drzwi domowych „wewnątrz ciaśniej niż na zewnątrz”. Ponadto jest ona w pełni pokrywalna tynkiem dzięki laminowaniu włóknem oraz wspaniale przylega do wielu typowych w budownictwie podłoży, np. mur, beton, PCV, metal, drewno oraz do wszystkich typowych substancji izolujących (EPS, XPS, PUR- twarda piana).

 • Samoprzylepna, zmienna pod wpływem przepuszcalnosci wilgoci folia zespoloną z podzieloną taśmą samoprzylepną.
 • Ideana przepuszcalność wilgoci
 • Łatwe jej pozycjonowanie ze wzlędu na poczatkową zdolność do przyklejenia i odklejenia.
 • Optymalna siła klejenia powstaje z opóźnieniem.
 • Niskie ryzyko przy planowaniu, ze względu na jej zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz – nie istnieje niebezpieczeństwo pomyłki.
 • Wspaniały potencjał schnięcia dzięki zmiennemu współczynnikowi Sd (zapobiega powstawaniu pleśni).
 • 10 letnia dodatkowa gwarancja „i3“
Przygotowanie

Powierzchnie trzymające muszą być suche, wolne od oleju, tłuszczu, kurzu lub innych części tego typu. Dla pewnej idealnej przyczepności zaleca się środek gruntujący w sprayu illbruck ME902 lub bazujący na wodzie środek gruntujący ME904 Eko.

Przetwarzanie

Przymocowanie do okna:

 • Przykleić folię z wąską częścią samoprzylepną na ościeżnicę (rys. 1 +2).
 • Nakleić folię na całej długości ramy, powinna wystawać co najmniej 2 cm poza obszarem narożników.
 • Zgiąć folię i utworzyć narożnik. Folia tworzy zamknięty w sobie narożny występ.
 • Na pozostałych stronach postępować w ten sam sposób, aż wszystkie strony, zostaną wyposażone w folię.
 • Wprowadzić izolacje cieplną w szczelinę między ramą okienną a elementem budowlanym. Polecamy pianę do okien illbruck FM230 Pianka do okien+. Następnie przymocować do ściany. Folię okienną Duo VV illbruck ME508 można stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

Przymocowanie do ściany:

Ewentualne nierówności powierzchni otworu okiennego należy wyrównać zgodnie z normą DIN 4108T7

 • Folię poprowadzić energicznie do ościeżnicy do ściany.
 • Ościeże oczyścić z antyadhezyjnych części jak kurz itp. wilgotną ścierką lub miotełką, ewentualnie zastosować substancję gruntującą.
 • Odkleić papier osłonny obu taśm samoprzylepnych oraz w miarę możliwości bez fałd przykleić do ościeża.
 • Docisnąć starannie rolką do przyciskania.
 • Folia może zostać otynkowana dostępnymi w handlu zaprawami lub pokryta farbą dyspersyjną.

Przymocowania do ściany przy powierzchniach klejonych

Powierzchnie do których będzie przyklejona folia muszą być suche, wolne od oleju, tłuszczu, kurzu lub innych zanieczyszczeń. Połączenie samoprzylepnych taśm z innymi materiałami uszczelniającymi, które nie są częścią składową systemu illbruck, może doprowadzić do wzajemnych oddziaływań. Zgodność materiałów należy sprawdzić dla każdego przypadku. Otynkowanie folii nalezy przeprowadzic zgodnie z 5 arkuszem informacyjnym „Tynkowanie foli do przyłączeń okienych; techniczny arkusz informacyjny Federalnego Związku Przemysłu Gipsowego e.V.: Grupa przemysłowa gipsy budowlane (Bundesverband der Gipsindustrie e.V.: Industriegruppe Baugipse)”. Należy przeprowadzić samodzielne próby przyczepności różnych tynków. W przypadku niezadawalających wyników należy preferować mocowanie do ściany przy pomocy folii z tkanina do otynkowania.

Gwarancja

Gwarancja ta obowiązuje dla inwestora budowlanego pod kątem szczelności powietrznej, przed ulewnym deszczem oraz wypełnienia pełniącego rolę izolacji cieplnej szczeliny okna: Jeśli system nie spełnia tych właściwości, tremco illbruck pokrywa koszty odtworzenia w 100% w pierwszych 5 latach po dostarczeniu produktu do montażysty. Od 6 do 8 roku w 60% oraz od 9 do 10 roku w 20%. Inwestor musi zawiadomić tremco illbruck o zakończeniu prac montażowych w przeciągu 1 miesiąca oraz przedłożyć dowody dostawy produktów objętych gwarancją i3. Szczegółowe warunki gwarancji oraz formularz do zgłoszenia zakończenia prac są dostępne pod adresem www.illbruck.com/pl_PL/ Systemy/i3 lub pod tel. 012 665 330 8.

Opakowane
Techniczna karta produktu